Privilegiebingo

Performance, 2023

Kulturmødet Mors


Privilegiebingo, 2023

Performance piece duration 35 minutes


Elitær Prekær, 2023

Aksebæger 

Porcelæn 

7 cm x 7 cm


Den fuldkomne flugt, 2023

Aksebæger

Porcelæn

10 cm x 10 cmI denne performance skal der spille privilegiebingo, og alle der vil være med får uddelt en bingoplade hvis indhold er afgørende forden enkeltes videre held og succes. Der tildeles præmier til vinderne og trøstepræmier til taberne. Derudover oplæses en rækkemonologer for dem, der orker at lytte.

Værket omhandler kunstnerens position mellem prekær og elitær og berører hvordan privilegier og udefrakommende faktorer, kan væreudslagsgivende for kunstnerens arbejdssituation og generelle levevilkår.


Documentation from Billedkunstens Camp, Kulturmødet Mors, 2023.

All documentation photos from performance: BKF.

All documentation photos of gifts: Lotte Bækgaard.