Tilstand

Solo show, 2021

se! udstillings- & projekrum
Tilstande 1-40, 2021

Gips, ståltråd, polyfylla

Varierende størrelser


Klippeslugt, 2019

Fine art print monteret i egetræsramme

38 cm x 57 cm


Moderens Monolog, 2021

Text on paper

33 cm x 45 cmUdstillingen Tilstand omhandler den kropslige og psykiske tilstand af moderskab.

Værkerne er blandt andet inspireret af samtidige manifester, digte og romaner herunder Med Hjertet og Kussen i Laser af Sille Kirketerp Berthelsen samt Olga Ravn's Mit Arbejde.


Derudover er udstillingen skabt med inspiration fra teorien om det 'abjecte' af filosoffen Julia Kristeva som fremført i Powers of Horror. Teorien beskriver menneskers forhold til det fysiske materiale, som kroppen udskiller som 'abject', dvs. materiale på grænsen mellem værende subjekt og objekt.


Skulpturerne er formet i hånden som abstrakte og uspecifikke naturobjekter og kropsdele, et sted mellem hjerte og køn. De fremstår usymmetriske, åbne og brudte og med en del af overfladen vendt på vrangen. Gipsværkerne kan ses som hylstre hvis indhold har forladt dem. Men på et andet plan, undersøger de også det 'abjecte' som et mentalt materiale kroppen ikke vil slippe. Som fødslen af et barn, der aldrig helt forlader kroppen og sindet. Antallet af skulpturer underbygger de forskellige stadier i oplevelsen af dette, og symboliser ikke kun 40 ugers graviditet, men også uendeligeheden efter.


Tekstværket beskriver et øjebliksbillede og en konkretisering af en enkelt tilstand. Det er en prosatekst skrevet som et dagbogsuddrag, én nat af mange i afmagt. Traditionelt set opfattet som en specifik kvindelig og privat erfaring.


Fotografiet er et poetisk og metaforisk landskab og afbilleder en bjergside, sten og krater. Det refererer dermed til det samme materiale som skulpturerne, og billedet virker som bindeled mellem disse og teksten. Titlen Slugt er tvetydig og henviser både til det geografiske landskab, men også til en psykologisk tilstand. 

Installationview from se! udstillings og projektrum, Aarhus 2021:

All documentation photos: Lotte Bækgaard